Deklaracje PIT składane do końca stycznia 2014 r. PDF Drukuj Email
piątek, 10 stycznia 2014 14:03

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce przypomnia, iż w terminie do 31 stycznia 2014 r. należy złożyć następujące zeznania:

- PIT-28 - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 r. (podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej bądź z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze);
- PIT-16A - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatnkowej w poszczególnych miesiącach 2013 r.;
- PIT-19A -  deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach 2013 r.;
- PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2013 r. (płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych);
- PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2013 r. (płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych).
 Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce zachęca Podatników rozliczających w formie zryczałtowanego podatku dochodowego do weryfikacji przed złożeniem zeznania wpłaconych w trakcie 2013 roku kwot ryczałtu. Weryfikacji można dokonać osobiście w Urzedzie Skarbowym w Hajnówce, ul. 3 Maj 34, lub telefonicznie pod nr tel. (85) 682-00-06.
 

 
Copyright © 2015 Urząd Skarbowy w Hajnówce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.